Tradycja powstania styczniowego w działalności żołnierzy Armii Krajowej

Dzisiaj – 22 stycznia – przypada 159. rocznica wybuchu powstania styczniowego, powstania narodowego przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Ten wielki zryw i walka o odzyskanie przez Polskę niepodległości na kolejnych wiele lat stał się punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń Polaków. Dlatego warto przypomnieć, jak zapatrywali się na to ważne wydarzenie spadkobiercy powstańców – żołnierze Armii Krajowej.