Ppor. cz.w. Zdzisław Rachtan „Halny” (1924-2014)

8 lat temu w Warszawie, 26 stycznia 2014 r., w wieku 90 lat zmarł podporucznik czasu wojny Zdzisław Stefan Rachtan „Halny”, okupacyjne nazwisko „Zdzisław Drzazga”. Ostatni żyjący oficer Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” i I batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów AK, awansowany do tego stopnia podczas II wojny światowej. Jeden z twórców i założycieli niezależnego kombatanckiego Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”–„Nurt”