Żydzi w oddziałach partyzanckich w Okręgu Radomsko-Kieleckim AK

Podczas II wojny światowej nieliczni ocaleli z niemieckiej zagłady Żydzi znaleźli schronienie w szeregach Armii Krajowej. W artykule przedstawiłem losy tych Żydów, którzy w latach 1943–1944 służyli w oddziałach partyzanckich zorganizowanych i działających w Okręgu Radomsko-Kieleckim Armii Krajowej.