Żydzi w oddziałach partyzanckich w Okręgu Radomsko-Kieleckim AK

Podczas II wojny światowej nieliczni ocaleli z niemieckiej zagłady Żydzi znaleźli schronienie w szeregach Armii Krajowej. W artykule przedstawiłem losy tych Żydów, którzy w latach 1943–1944 służyli w oddziałach partyzanckich zorganizowanych i działających w Okręgu Radomsko-Kieleckim Armii Krajowej. Z powodu skromnej bazy źródłowej w sposób przyczynkarski przedstawione zostały ich motywacje, okoliczności wstąpienia w szeregi Sił Zbrojnych w Kraju, przebieg służby i ewentualne dalsze losy. Sylwetki żołnierzy i ich świadectwa stanowią potwierdzenie faktu, że w strukturach AK mogli służyć i służyli Żydzi.

Artykuł Żydzi w oddziałach partyzanckich w Okręgu Radomsko-Kieleckim Armii Krajowej (przyczynek do badań) ukazał się w wydawanym przez Instytut Pamięci Narodowej polsko-angielskim roczniku „Polish-Jewish Studies” (2021, nr 2), „poświęconym historii społeczności żydowskiej na ziemiach polskich w XX wieku, utrwalaniu pamięci o polskich Żydach oraz wzajemnym i skomplikowanym relacjom polsko-żydowskim. W zamierzeniu redaktorów periodyk został przygotowany jako forum wymiany aktualnych ustaleń badawczych w obszarze „Jewish Studies” przez badaczy z różnych ośrodków naukowych”.

  • Artykuł w wersji polskiej: pobierz.
  • Article in English: download.
  • „Polish-Jewish Studies” 2021, nr 2, wersja polska: pobierz.
  • „Polish-Jewish Studies”, volume 2/2021, english version: download.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *