Aktualizacja serwisu Academia.edu

Koniec roku to czas sprawozdań, podsumowań i analiz. To także czas weryfikacji stanu repozytoriów. Jestem już po małym remanencie w serwisie Academia.edu. I z tego miejsca zachęcam do odwiedzin mojego profilu (kliknij tutaj), gdzie znajdą i bezpłatnie pobiorą Państwo nowe teksty, a także te stare.

Dodane zostały nw. opracowania:

  • Marek Jedynak, Cooperation of villagers with the Home Army partisan units [in:] Kielce Region under the German Occupation in the Years 1939-1945: Casualties, edited by Edyta Krężołek, Michał Zawisza, Kielce 2019.
  • Marek Jedynak, Kryptonim „Jowisz” – inwigilacja Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu przez organy bezpieczeństwa PRL (1962-1970) [w:] Debaty Świętokrzyskie. 200 lat kasaty Świętego Krzyża. Kasata opactwa benedyktyńskiego ze Świętego Krzyżu na Łyścu w 1819 r. Przyczyny, przebieg i konsekwencje. Materiały z konferencji odbytej na Św. Krzyżu w dniach 31.05.–1.06.2019 r., vol. 3, red. Krzysztof Bracha, Kielce 2020.
  • Marek Jedynak, Przedmowa do II wydania [w:] Marian Świderski, Wśród lasów, wertepów, Kraków 2015.
  • Marek Jedynak, Zasób archiwalny Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach jako źródło do badań nad historią Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego na Kielecczyźnie [w:] Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej (Studia i materiały poznańskiego IPN t. XIII), red. Rafał Kościański, Rafał Leśkiewicz, Poznań-Warszawa 2010.
  • Marek Jedynak, Zgromadzenie oo. Oblatów na Świętym Krzyżu podczas II wojny światowej [w:] Debaty Świętokrzyskie. 200 lat kasaty Świętego Krzyża. Kasata opactwa benedyktyńskiego ze Świętego Krzyżu na Łyścu w 1819 r. Przyczyny, przebieg i konsekwencje. Materiały z konferencji odbytej na Św. Krzyżu w dniach 31.05.–1.06.2019 r., vol. 3, red. Krzysztof Bracha, Kielce 2020.
  • Życiorysy niepokornych, t. 1: Stefan Artwiński (1863-1939), red. Marek Jedynak, Paweł Wolańczyk, Kielce-Warszawa 2021.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *