80. rocznica powstania Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”

W roku 2023 przypada 80. rocznica powstania Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”. Oddział dowodzony przez legendarnego cichociemnego por. Jana Piwnika „Ponurego” działał od czerwca 1943 r. do marca 1944 r. Ślady walk Zgrupowań można znaleźć w północnej części dzisiejszego województwa świętokrzyskiego. Ale to nie tylko potyczki i wojenna działalność oddziału „Kedywu” Armii Krajowej. To także…

Na szlaku „Jędrusiów”, drogami żołnierzy „Ponurego”

Na szlaku „Jędrusiów”, drogami żołnierzy „Ponurego”. Podobieństwa i różnice w modelach funkcjonowania Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” i Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” – to tytuł debaty historycznej, na którą zaprasza Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach z okazji 81. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Tradycja powstania styczniowego w działalności żołnierzy Armii Krajowej

Dzisiaj – 22 stycznia – przypada 159. rocznica wybuchu powstania styczniowego, powstania narodowego przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Ten wielki zryw i walka o odzyskanie przez Polskę niepodległości na kolejnych wiele lat stał się punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń Polaków. Dlatego warto przypomnieć, jak zapatrywali się na to ważne wydarzenie spadkobiercy powstańców – żołnierze Armii Krajowej.

Ppłk Michał Mandziara „Siwy” (1911–1997)

Ppłk Michał Mandziara „Siwy” (1911–1997) w czasie II wojny światowej pełnił m.in. funkcję szefa sztabu 2 Dywizji Piechoty Legionów AK. Po wojnie przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Krzyża Armii Krajowej.