Na szlaku „Jędrusiów”, drogami żołnierzy „Ponurego”

Na szlaku „Jędrusiów”, drogami żołnierzy „Ponurego”. Podobieństwa i różnice w modelach funkcjonowania Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” i Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” – to tytuł debaty historycznej, na którą zaprasza Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach z okazji 81. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Robot. Niezwykła historia…

Gdy kończą się wakacje, zawsze wspominam akcję II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” na powiatowe miasto Końskie. Brawurowo przeprowadzona operacja, w której wzięło udział zaledwie 64 żołnierzy Armii Krajowej do dzisiaj stanowi powód dumy dla mieszkańców miasta, które Niemcy okrzyknęli mianem „Banditenstadt”.

Żydzi w oddziałach partyzanckich w Okręgu Radomsko-Kieleckim AK

Podczas II wojny światowej nieliczni ocaleli z niemieckiej zagłady Żydzi znaleźli schronienie w szeregach Armii Krajowej. W artykule przedstawiłem losy tych Żydów, którzy w latach 1943–1944 służyli w oddziałach partyzanckich zorganizowanych i działających w Okręgu Radomsko-Kieleckim Armii Krajowej.

Ppor. cz.w. Zdzisław Rachtan „Halny” (1924-2014)

8 lat temu w Warszawie, 26 stycznia 2014 r., w wieku 90 lat zmarł podporucznik czasu wojny Zdzisław Stefan Rachtan „Halny”, okupacyjne nazwisko „Zdzisław Drzazga”. Ostatni żyjący oficer Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” i I batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów AK, awansowany do tego stopnia podczas II wojny światowej. Jeden z twórców i założycieli niezależnego kombatanckiego Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”–„Nurt”