Na szlaku „Jędrusiów”, drogami żołnierzy „Ponurego”

Na szlaku „Jędrusiów”, drogami żołnierzy „Ponurego”. Podobieństwa i różnice w modelach funkcjonowania Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” i Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” – to tytuł debaty historycznej, na którą zaprasza Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach z okazji 81. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Żydzi w oddziałach partyzanckich w Okręgu Radomsko-Kieleckim AK

Podczas II wojny światowej nieliczni ocaleli z niemieckiej zagłady Żydzi znaleźli schronienie w szeregach Armii Krajowej. W artykule przedstawiłem losy tych Żydów, którzy w latach 1943–1944 służyli w oddziałach partyzanckich zorganizowanych i działających w Okręgu Radomsko-Kieleckim Armii Krajowej.